SLUŽBY

PRO DODAVATELE

Dodavatelům v oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme zejména následující služby:

• komplexní právní poradenství při výkladů a aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

• zpracování právních analýz postupu dodavatele v zadávacím či výběrovém řízení;

• příprava smluvní dokumentace;

• právní poradenství při podávání nabídek do zadávacích či výběrových řízení;

• právní poradenství v souvislosti s posouzením splnění podmínek účasti dodavatele;

• tvorba námitek proti postupu zadavatele v zadávacím řízení;

• tvorba návrhu či podnětu k zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;

• zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.