SLUŽBY

PRO ZADAVATELE

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme zadavateli tyto služby:

• komplexní právní poradenství při výkladu a aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

• zpracování právních analýz postupu zadavatele v zadávacím či výběrovém řízení;

• tvorba či revize zadávacích podmínek (zadávací dokumentace);

• komplexní administrace zadávacích či výběrových řízení;

• příprava smluvní dokumentace vztahující se k zadávacím či výběrovým řízením;

• poradenství při posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacích či výběrových řízení;

• poradenství při hodnocení nabídek účastníků zadávacích či výběrových řízení;

• tvorba rozhodnutí o námitkách zadavatele;

• tvorba rozkladu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

• zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.